Phòng kinh doanh

Phòng kỹ thuật

Phòng Bảo hành

Thông tin tuyển dụng

Hàng ngàn ứng viên đang chờ bạn

Thống Kê
Truy Cập

783050

 2

Giải pháp ngành Dệt may

 

     Ngành dệt may nói chung và giá thành ngành dệt may nói riêng với đặc thù quản lý sản xuất đòi hỏi đưa ra giải pháp áp dụng có những tính năng linh hoạt giúp ứng dụng thuận lợi mô hình vào mô hình thực tế sản xuất, phần mềm ROSY- giải pháp giá thành cho ngành dệt may đáp ứng triệt để nhu cầu đó.

 

    Với đặc thù  riêng của ngành dệt may, thông thường việc sản xuất kéo dài trên nhiều công đoạn. Mỗi công đoạn lại có quy trình sản xuất khác nhau, tương ứng với độ phức tạp khác nhau, với nhiều loại hình: sản xuất, gia công…Chính vì điều này cần phải có một quy trình tính giá thành khép kín đồng bộ dây chuyền từ khâu nhập liệu, sản xuất cho đến thành phẩm đẳm bảo tính linh hoạt cho mỗi công đoạn,phù hợp với nhu cầu thực tế.

 

   Phần giải pháp giá thành dệt may được ứng dụng trong chương trình phần mềm ROSY như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng