Phòng kinh doanh

Phòng kỹ thuật

Phòng Bảo hành

Thông tin tuyển dụng

Hàng ngàn ứng viên đang chờ bạn

Thống Kê
Truy Cập

783025

 1

Ngành thiết bị nội thất & văn phòng

 

    Sự phát triển của thị trường nội thất văn phòng đòi hỏi phải tồn tại giải pháp quản lý chuyên ngiệp. Phần mềm ROSY với tính năng mềm dẽo, cung cấp giại pháp quản trị thiết bị nội thất văn phòng chuyên nghiệp.

 

 

 

   Giải pháp quản trị thiết bị nội thất văn phòng ứng dụng trên chương trình phần mềm ROSY được chuẩn hóa từ quy trình sản xuất, sản xuất  đến quy trình tính giá thành.

 

  • Mô hình tổng quát.

 

 

 

  • Quy trình quản trị sản xuất.

 

 

        Mục đích: Dự liệu về nhu cầu vật tư hàng hóa cho việc sản xuất trong tương lai, đảm bảo được tiến độ sản xuất, dự toán được khối lượng vật tư nguyên vật liệu cho sản xuất và nguồn lực của công ty nhằm đưa ra kế hoạch đặt hàng, nhận đơn đặt hàng từ nhà cung cấp và khách hàng Tránh thất thoát vật tư, hàng hoá. Kiểm soát được nhập, xuất hàng & sản xuất à Tránh sản xuất chồng chéo.

 

 

 

 

  • Mô hình xuất hàng

 

 

        Đơn hàng hoàn tất khi nhân viên sales đã xác nhận với Bp logistic về thời gian giao hàng, Logistic sẽ lưu kho cho các đơn hàng hoàn tất. Trường hợp mượn hàng của các đơn hàng treo, phiếu xuất chỉ hình thành khi được duyệt của cấp trên để bộ phận kế hoạch ra kế hoạch sản xuất phù hợp.

 

 

 

 

  • Mô hình sản xuất.

  • Quy trình tính giá thành

 

 

       Quản lý tốt các chi phí sản xuất sản phẩm, làm sao để sử dụng tốt các yếu tố chi phí sản xuất mà số lượng, chất lượng sản phẩm không thay đổi.

 

 

Khách hàng