Trang chủ Sản phẩm Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán ROSY là một hệ thống phần mềm quản lý, phân tích số liệu tài chính, kế toán của doanh nghiệp, được xây dựng bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và các kỹ sư CNTT có nhiều kinh nghiệm phân tích hệ thống thông tin.

Phần mềm ROSY luôn đặt tính Chính xác – Linh hoạt – Bảo mật lên hàng đầu trong quản trị cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu khi áp dụng phần mềm kế toán ROSY cho 1 doanh nghiệp, không những phải đáp ứng được dữ liệu kế toán kịp thời, chính xác để cung cấp thông tin kịp thời cho BLĐ và các đối tác bên ngoài, mà phải đáp ứng được việc tiết kiệm chi phí nhân sự cho việc xử lý dữ liệu. Phần mềm ROSY được thiết kế trên công nghệ hiện đại, kế thừa các tính năng, tiện ích mà công nghệ mới đem lại, ứng dụng triệt để vào quản lý, giúp cho người sử dụng dễ dàng thao tác, kiểm tra, phân tích dữ liệu 1 cách tối ưu nhất.

 1. Các phân hệ kế toán trong phần mềm ROSY bao gồm:
 1. Vốn bằng tiền
 2. Hạch toán Mua hàng & Theo dõi công nợ phải trả
 3. Hạch toán Bán hàng & Theo dõi công nợ phải thu
 4. Hàng tồn kho
 5. Tài sản cố định
 6. Chi phí giá thành
 7. Kế toán tổng hợp

Mỗi phân hệ đều có hệ thống nhắc việc mà người dùng có thể kiểm soát nhanh mà không cần phải chạy báo cáo: Ví dụ như các chứng từ chưa được duyệt, công nợ đến hạn thanh toán, doanh thu tháng, chi phí tháng….

 1. Kế toán vốn bằng tiền: cho phép Quản lý tiền mặt, TGNH theo từng loại tiền trên từng TK tiền gửi tại nhiều hệ thống ngân hàng khác nhau. Quản lý Thu – Chi theo khoản mục Phí chi tiết từng đối tượng, vụ việc. Phân tích so sánh chi phí theo từng phòng ban, nhân viên luỹ kế theo Tháng – Quý – Năm.

Tính năng:

 • Quản lý thu, chi chi tiết khoản mục phí, đối tượng, bộ phận
 • Chọn đồng tiền hạch toán, qui đổi tỷ giá thanh toán trực tiếp
 • Quản lý thu, chi thanh toán tạm ứng
 • Chi thanh toán nội bộ, thanh toán khác
 • Hệ thống cho phép quản lý đa tiền tệ.
 • Theo dõi và tính chênh lệch tỷ giá thanh toán tại thời điểm phát sinh
 • Chọn chứng từ thanh toán theo hóa đơn
 • Phản ánh số dư chi tiết theo từng tài khoản, loại tiền, ngân hàng.
 • Kiểm soát khế ước vay, lãi vay, đáo hạn, trong hạn

Nhắc việc: Cho phép nhà quản trị xem nhanh ngân sách, tình hình thu chi

 • Tiền mặt tồn quỹ
 • Tiền gửi tồn quỹ
 • Tỷ lệ tiền thu so với kê hoạch/chi so với kế hoạch
 1. Hạch toán Mua hàng & quản lý công nợ phải trả: Phản ánh tình hình nhập hàng, trả lại hàng không đạt chất lượng đối với hoạt động mua hàng trong nước hay nhập khẩu, các chi phí phát sinh khi mua hàng, theo dõi công nợ với nhà cung cấp.

Tính năng:

 • Nhập mua, chi tiết mặt hàng, khách hàng, hợp đồng
 • Định nghĩa hạn thanh toán chi tiết theo khách hàng, hóa đơn, hợp đồng
 • Phân bổ chi phí nhập hàng chi tiết hóa đơn, số lượng , giá trị hàng nhập.
 • Hạch toán thuế, ghi nhận thuế VAT, Nhập khẩu, TTĐB
 • Phân bổ thuế nhập hàng theo hai tiêu thức: số lượng, giá trị
 • Quản lý chi phí nhập hàng: Hợp đồng, tờ khai hải quan, L/C
 • Trên cùng một chứng từ, cho phép qui đổi đơn vị nhập, tùy chọn kho nhập
 • Nhập hàng, hóa đơn,hợp đồng, nhập hàng theo lô, theo container…
 • Kiểm soát tình hình công nợ, tiến độ thực hiện thanh toán
 • Hạn mức nợ thanh toán,giới hạn nợ theo số lượng, giá trị
 1. Hạch toán bán hàng & quản lý công nợ phải thu: Theo dõi bán hàng công nợ và bán hàng thu tiền ngay. Thiết lập các chính sách giá bán, chính sách chiết khấu linh động theo từng đối tượng và theo từng thời điểm áp. Lên các báo cáo phân tích bán hàng theo nhân viên, khách hàng, khu vực, mùa vụ,…

Tính năng:

 • Khai báo, thiết lập các chính sách hàng như: Chính sách giá, chương trình khuyến mãi, tặng quà, giảm giá.
 • Lập hóa đơn bán hàng, hóa đơn dịch vụ, chi tiết từng loại hàng, đơn giá bán. Đơn giá bán sẽ dược Phần mềm sẽ tự động fill từ chính sách giá đã được xây dựng.
 • Ghi nhận các bút toán thuế, hạch toán thuế GTGT.
 • Theo dõi hàng bán trả lại, hàng gửi đi bán.
 • Quản lý doanh số bán hàng: nhân viên, khách hàng, vùng, miền phân phối.
 • Phân tích doanh số bán trên từng đơn vị hàng, nhân viên
 • Chiết khấu bán hàng: khách hàng, mặt hàng,Hóa đơn, Hợp đồng
 • Chiết khấu bán hàng trên doanh số bán hoặc doanh thu, nhân viên bán hàng
 • Bảng kê Hóa đơn bán hàng, Hợp đồng chi tiết khách hàng, mặt hàng

Cho phép lập và in và quản lý hoá đơn tự in hoặc đặt in từ phần mềm ROSY.

 1. Hàng tồn Kho: Quản lý các nghiệp vụ liên quan đến việc nhập xuất kho, kiểm kê hàng tồn kho. Phần mềm tích hợp sẵn sàng 3 phương pháp tính giá vốn Bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, thực tế đích danh, cho phép khách hàng chủ động khai báo phương pháp tính phù hợp.

Tính năng:

 • Một vật tư tồn kho cho phép tồn theo một đơn vị tính và nhiều đơn vị quy đổi.
 • Quản lý số lượng định mức cho phép vật tư tồn tối đa hoặc tối thiểu.
 • Khai báo tài khoản liên quan đến việc nhập kho, xác định giá vốn hoặc doanh thu bán hàng, hệ thống tự động tính và kết chuyển vào các chỉ tiêu vào hệ thống báo cáo.
 • Có thể khai báo và tự động tính giá vốn theo hàng xuất linh động: 1 – Bình Quân tháng, 2 – Bình quân di động, 3 – Nhập trước xuất trước.
 • Cho phép tự động chọn thời điểm tính giá vốn, có thể chọn một nhóm hay một Mã vật tư, Mã kho để tính giá vốn.
 • Dễ dàng thay đổi phương pháp tính giá vốn khi doanh nghiệp đăng ký lại hình thức khi chưa có sự hổ trợ từ nhà cung cấp phần mềm.
 • Khai báo tồn kho đầu kỳ.
 • Khai báo kiểm kê.
 • Customize theo yêu cầu quản lý đặc thù thực tế phát sinh.
 1. Quản lý TSCĐ – CCDC: Cho phép quản lý tài sản số định trong công ty, tính khấu hao tài sản hằng tháng và lập các báo cáo theo dõi tài sản cố định. Và theo dõi CCDC tương tự như TSCĐ.

Tính năng:

 • Cho phép kế thừa phiếu thu hoặc phiếu mua hàng để khai báo tăng tài sản, ghi nhận nguyên giá
 • Quản lý thanh lý, sửa chữa tài sản
 • Quản lý thông tin tài sản, công cụ dụng cụ
 • Khai báo tăng tài sản theo nhiều nguồn định nghĩa
 • Theo dõi luân chuyển tài sản theo mục đích sử dụng
 • Cho phép lựa chọn phương pháp khấu hao, phù hợp với loại tài sản
 • Theo dõi thông tin, tình trạng tài sản
 • Hàng tháng cho phép tính khấu khao & tạo phiếu hạch toán tự động
 • Tính toán và phân bổ lại khấu hao theo mục đích quản lý
 • Thanh lý tài sản, xác định giá trị còn lại để xác định khấu hao theo phương pháp thích hợp
 • Theo dõi  tình trạng tài sản cho thuê tài chính, cho thuê dịch vụ bên ngoài
 1. Chi phí giá thành: Kiểm soát chặt chẽ và chi tiết các yếu tố chi phí đầu vào tham gia vào việc sản xuất. Phần mềm ROSY tích hợp nhiều phương pháp phân bổ chi phí, từ đó xác định được giá thành cho 1 sản phầm hoặc 1 công đoạn trên dây chuyền sản xuất chính xác nhất.
 • Khai báo:
 • Các phân đoạn giá thành: Trường hợp doanh nghiệp áp dụng giá thành phân đoạn hoặc tính giá thành nhiều dây chuyền sản xuất khác nhau thì khai báo các phân đoạn tính giá thành. Mỗi phân đoạn sẽ được tập hợp chi phí tách riêng nhau.
 • Phương pháp phân bổ chi phí: Tương ứng với mỗi loại chi phí sản xuất, người dùng lựa chọn phương pháp phân bổ cho phù hợp. Một phân đoạn giá thành có thể cho phép phân bổ theo nhiều phương pháp khác nhau để hình thành nên chi phí giá thành từng sản phẩm
 • Các yếu tố chi phí: yếu tố chi phí là các thành phần tham gia vào chi phí giá thành, Khai báo các yếu tố là cơ sở để chương trình tập hợp chi phí vào giá thành để biết chi phí đó là yếu tố gì? các yếu tố giá thành thông thường bao gồm Chi phí NVL trực tiếp (621), Chi phí nhân công trực tiếp (622), Chi phí sản xuất chung (627)
 • Định mức sản phẩm: Định mức nguyên vật liệu (định mức lượng) và Định mức chi phí khác (định mức tiền).
 • Chi phí sản xuất dở dang đầu năm: dở dang được khai báo 1 lần vào đầu năm, các tháng sau đó chương trình sẽ tự chuyển số dư sang năm sau. Kết thúc năm làm việc, thực hiện chuyển số dư chương trình sẽ chuyển số dư sang năm sau. Dở dang bao gồm 2 phần: dở dang yếu tố và dở dang sản phẩm. Dở dang yếu tố tức là các nguyên vật liệu đã tham gia vào sản xuất còn dở dang trên dây chuyền sản xuất, dở dang sản phẩm là các sản phẩm đã gần hoàn tất nhưng chưa hoàn thành 100%
 • Chứng từ: Lập phiếu nhập thành phẩm.
 • Tính giá thành: 3 bước:
 • Tập hợp chi phí – tính dở dang yếu tố
 • Phân bổ chi phí
 • Tính giá thành – tính dở dang sản phẩm
 • Chiết tính giá thành (đưa ra mức giá bán tham khảo)
 • Báo cáo giá thành sản xuất:
 • Bảng phân bổ chi phí sản xuất
 • Bảng cân đối yếu tố chi phí
 • Bảng cân đối giá thành sản phẩm
 • Báo cáo chi tiết giá thành
 • Phân tích giá thành
 • Bảng tính giá thành định mức
 1. Kế toán tổng hợp: Phân hệ Kế toán tổng hợp hỗ trợ việc kiểm tra, rà soát số liệu cuối tháng nhanh và chính xác, thiết lập, in và nộp các báo cáo thuế theo qui định của chế độ Tài chính Việt Nam ban hành, đồng thời cho phép nhà quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp qua từng định kỳ kế toán.

Chứng từ hạch toán trong phân hệ kế toán tổng hợp bao gồm:

 • Phiếu kế toán khác
 • Phiếu tự động
 • Phiếu bù trừ công nợ
 • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
 • Bút toán phân bổ cuối kỳ
 • Thanh toán cho các chứng từ
 • Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
 • Lập kế hoạch doanh thu
 • Lập kế hoạch chi phí
 • Số dư hạn thanh toán
 • Số dư đầu kỳ kế toán
 • Số du xây dựng cơ bản


 

Phần mềm ROSY cho phép quản lý, phân tích số liệu của các Cty theo mô hình tập đoàn, Cty mẹ con, các Cty đa ngành nghề. Cho phép mỗi đơn vị lên được báo cáo độc lập. Phần mềm có chức năng xử lý, tổng hợp số liệu các đơn vị để lên báo cáo hợp nhất.

 

Các chức năng quản lý hệ thống: Bao gồm các chức năng khai báo tỷ giá ngoại tệ, chuyển số dư sang năm sau, khoá dữ liệu theo từng tháng, kết xuất dự liệu VAT sang phần mềm hổ trợ kê khai thuế, các chức năng tự động sao lưu, backup dữ liệu, ….

 

Hệ thống các báo cáo: bao gồm hệ thống báo cáo Số sách kế toán, Báo cáo thuế, Báo cáo chi phí, Báo cáo công nợ, Báo cáo tài chính

            + Sổ sách kế toán: In các sổ sách kế toán, sổ chi tiết tài khoản, sổ tổng hợp tài khoản, nhật ký …

            + Báo cáo thuế: các bảng kê mua vào, bán ra, tờ khai thuế GTGT

            + Báo cáo công nợ: Các báo cáo công nợ phải thu, phải trả, công nợ hạn thanh toán…

            + Báo cáo tài chính: In các báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm Bảng cân đối phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính…

Phần mềm cho phép drill down dữ liệu từ báo cáo về chứng từ gốc, và kết xuất ra excel giữ nguyên định dạng, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra báo cáo.