Phòng kinh doanh

Phòng kỹ thuật

Phòng Bảo hành

Thông tin tuyển dụng

Hàng ngàn ứng viên đang chờ bạn

Thống Kê
Truy Cập

783009

 2

Thông tin tuyển dụng

Nhân viên Kinh doanh phần mềm ERP ROSY

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh phần mềm Chức vụ: Nhân viên Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố ...
Nhân viên triển khai phần mềm ERP ROSY

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018

  Vị trí tuyển dụng: Nhân viên triển khai phần mềm ERP/Kế toán Chức vụ: Nhân viên Ngành nghề: IT phần mềm Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố ...
Nhân viên bảo hành phần mềm ERP ROSY

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018

  Vị trí tuyển dụng:  Chuyên viên bảo hành phần mềm ERP/Kế toán Chức vụ: Nhân viên Ngành nghề: IT phần mềm Hình thức làm việc: Toàn ...
Trưởng nhóm kinh doanh phần mềm ERP ROSY

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018

​ Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh phần mềm Chức vụ: Nhân viên Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố ...