Trang chủ Dịch vụ Bảo hành, Bảo trì phần mềm

Bảo hành, Bảo trì phần mềm

Với mong muốn mang đến sự hài lòng với khách hàng, cũng như cam kết đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống sau khi kết thúc quá trình triển khai. Phần mềm ROSY sẽ được bảo hành hoàn toàn miễn phí trong thời gian từ 15 – 18 tháng sau khi hai bên thống nhất ký biên bản nhiệm thu bàn giao chương trình. (thời gian này có thể thay đổi tùy vào sự thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng).

Phương thức bảo hành:

Sau khi nhận được thông báo của Khách hàng về sự cố phát sinh liên quan đến phần mềm, chúng tôi sẽ căn cứ vào tính chất và mức độ quan trọng để đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố bằng các phương pháp sau:

  • Cử nhân viên trực tiếp đến văn phòng Quý công ty
  • Thông qua điện thoại, email, teamviewer, skype…

Kết thúc thời gian bảo hành miễn phí, ROSY cùng khách hàng sẽ thỏa thuận và ký kết hợp đồng cung cấp gói bảo trì sản phẩm hàng năm cho Khách hàng trong những thời gian tiếp theo.

Nội dung bảo hành, bảo trì:

  • Hiệu chỉnh những công việc phát sinh trong quá trình vận hành phần mềm thuộc phạm vi hợp đồng.
  • Thiết kế các báo cáo phát sinh dựa trên số liệu đầu vào sẵn có.
  • Cập nhật các tính năng, tiện ích mới được phát triển của phần mềm.
  • Cập nhật đầy đủ các biểu mẫu phù hợp với sự thay đổi của Bộ tài chính.