Trang chủ Giải pháp Giải Pháp Sợi - Dệt - Nhuộm - May

Giải Pháp Sợi - Dệt - Nhuộm - May

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG - ROSY MERCHANDISE

Giải pháp Merchandise được thiết kế theo quy trình quản lý mỗi đơn vị, và tùy theo tính chất của loại sản phẩm ( thời trang, jean, jacket..), áp dụng một trình luân chuyển dữ liệu sẽ khác nhau. Giải pháp ROSY xây dựng theo đặc thù quy trình khách hàng mong muốn

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Bước 1: Phòng kinh doanh nhận mẫu khách gửi, thực hiện việc phân tích và xây dựng định mức NPL theo mẫu, và tính đơn gia gia công, may mẫu, tính giá thành mẫu. Một mẫu có thể được thực hiện và báo giá nhiều lần, giải pháp cho lưu nhiều báo giá theo từng lần Revise -> Mẫu được approve sẽ kế thừa tạo Master. Mỗi bảng costsheet sau phát triển -> cho phép chọn in dạng ngắn gọn để gửi khách hàng.

Bước 2: cập nhật Profit cho Costsheet, tính chi phí Ex-IM, EMB, Banking Charge thực tế, báo khách, tính chi phí CMH, tính total Cost và FOB price cho từng Costsheet.

Giải pháp ROSY đã và đang triển khai áp dụng Merchadise tại nhiều DN khác nhau : Tổng May Phong Phú( Sp Jean),May Phong Phú PPJ(Jean), May Bình Dương(Thời trang), May Tân Thành Đạt ( Sản phẩm Nón Kết). Mỗi sản phẩm khác nhau, quy trình dữ liệu sẽ khác nhau, ROSY xây dựng và thiết kế giải pháp theo quy trình thực tế khảo sát tại đơn vị.