Trang chủ Sản phẩm Kết nối trạm cân

Kết nối trạm cân

Giải pháp kết nối trạm cân điện tử kết hợp với camera từ phần mềm ROSY giúp doanh nghiệp quản lý được số lượng xe ra vào, trọng lượng xe, hàng hóa. Với quy trình tự động và hoàn toàn khép kín hỗ trợ tối đa sai sót và mất mát hàng hóa trong quá trình cân bao gồm các chức năng chính sau:

- Cân xe vào – lấy trọng lượng xe ( cân trừ bì) - Xe vào lấy hàng nhiều lần

- Kế thừa phiếu xuất kho – Quýet barcode xuất kho – xếp hàng lên xe

- Cân xe lần 1 – Ghi nhận trọng lượng hàng hóa -> Xe vào xếp hàng quyét Barcode xuất lần 2, và n lần

- Cân xe ra – Cân lấy tổng trọng lượng hàng.

- Cân hàng ra xà lan

....

 

Xe vào trạm cân được kết nối cân lấy trọng lượng  

Phiếu cân xe sẽ được in ra với đầy đủ thông tin về hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp

 

Phiếu xuất kho kế thừa Phiếu cân để lấy dữ liệu để xuất hàng.